Tập trung triển khai thi công các dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km0 – Km18+500 và Đường nối đến khu tâm linh chùa Linh Phong

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 742/UBND-KT về việc tập trung triển khai thi công các dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km0 – Km18+500 và Đường nối từ đường trục Khu kinh tế nối dài đến khu tâm linh chùa Linh Phong.

Theo đó, giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công các gói thầu của dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km0 – Km18+500, Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến khu tâm linh chùa Linh Phong và các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, theo yêu cầu tiến độ đã được phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xa hội của địa phương; đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát các gói thầu thi công chậm tiến độ, xem xét đề xuất phương án phù hợp để đẩy nhanh tiến độ, báo cáo cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 15/3/2019.

Giao Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến khu tâm linh chùa Linh Phong để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai xây dựng công trình. Về cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án này, được vận dụng tương tự như cơ chế chính sách đã thực hiện đối với dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km0 – Km4+00.

Giao UBND huyện Phù Cát khẩn trương kiểm tra, rà soát việc bố trí tái định cư thuộc dự án di dân vùng thiên tai xã Cát Tiến, thực hiện nghiêm túc, kiên quyết, đồng bộ việc giao nhận đất tái định cư phải đi đôi với việc thu hồi bàn giao mặt bằng, nhằm hạn chế những phát sinh vướng mắc về sau; đối với các hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng thì xem xét thu hồi đất tái định cư theo đúng quy định; đồng thời, tiến hành, rà soát lại toàn bộ qũy đất tái định cư thuộc dự án di dân vùng thiên tai xã Cát Tiến, báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh trước ngày 10/3/2019, để xem xét cho chủ trương bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến khu tâm linh chùa Linh Phong.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *