Bình Định thu hút nhiều dự án đầu tư

Bình Định đang trở thành điểm sáng hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhờ chính sách thu hút đầu tư minh bạch. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Tỉnh tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế; ban hành nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất.

Năm 2018, toàn tỉnh thu hút được 62 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 20.483 tỷ đồng. Trong đó, 20 dự án được thực hiện trong các khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng nguồn vốn là 5.483 tỷ đồng. Thành phố Quy Nhơn tiếp tục là địa bàn dẫn đầu về thu hút đầu tư với 29 dự án; huyện An Nhơn thu hút 11 dự án, huyện Phù Cát thu hút bảy dự án. Đối với thu hút đầu tư FDI, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho tám dự án với tổng vốn đăng ký 134,45 triệu USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 78 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 791,44 triệu USD, trong đó có 30 dự án trong các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Năm 2019, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tập trung mời gọi các nhà doanh nghiệp, đối tác lớn có khả năng lôi kéo, thúc đẩy các dự án phụ trợ. Đồng thời tăng cường công tác giám sát, đôn đốc, theo dõi tiến trình thực hiện dự án của các chủ đầu tư để có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

* Giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035, tỉnh Thái Bình ưu tiên phân bổ nguồn nước nhằm bảo đảm cung cấp đủ 100% nhu cầu nước sinh hoạt, không dưới 80% nhu cầu nước cho các ngành kinh tế – xã hội khác và thực hiện nhiều dự án bảo vệ tài nguyên nước. Dự kiến tổng kinh phí để thực hiện các mục tiêu nêu trên là 1.400 tỷ đồng. Tỉnh xác định trong giai đoạn từ năm 2018 – 2035 có tổng số 19 dự án được triển khai thực hiện, chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn 2018 – 2020 có bảy dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 37 tỷ đồng; giai đoạn 2020 – 2025 có tám dự án với kinh phí dự kiến 136 tỷ đồng và giai đoạn 2025 – 2035 thực hiện bốn dự án với kinh phí dự kiến hơn 1.230 tỷ đồng.

Tỉnh Thái Bình sẽ hạn chế khai thác tài nguyên nước ngầm; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước mặt để cung cấp ổn định nước cho sinh hoạt và các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Đến năm 2020, tỉnh bảo đảm phân bổ nguồn cấp nước cho sinh hoạt đạt khoảng 68,4 triệu m3/năm; du lịch và dịch vụ là 23,3 triệu m3/năm; công nghiệp là 89,5 triệu m3/năm và nguồn nước cung cấp cho nông nghiệp hơn 910 triệu m3/năm. Bên cạnh việc quy hoạch phân bổ tài nguyên nước, tỉnh còn quy hoạch bảo vệ chất lượng nước. Cụ thể, tỉnh đặt mục tiêu trong giai đoạn 2018 – 2025 sẽ có 90% nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bảo đảm quy chuẩn cho phép; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng mới, 90% cơ sở sản xuất cũ xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường và 90% khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *