Bình Định sẽ có 3 Thành phố, gồm Quy Nhơn, Hoài Nhơn, An Nhơn

Mục tiêu quy hoạch là nhằm hình thành không gian tỉnh Bình Định phát triển linh hoạt và hiệu quả, thiết lập các chiến lược phát triển hệ thống đô thị – nông thôn, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với xu thế hội nhập và sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu; hình thành khung hạ tầng kỹ thuật diện rộng và công trình đầu mối kỹ thuật, kết nối đồng bộ với hệ thống đô thị và các khu động lực kinh tế với hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia; phát triển công nghiệp, trung tâm dịch vụ logistic làm động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội; khai thác hiệu quả về tiềm năng nhân văn, sinh thái, cảnh quan để phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường; tạo lập cơ sở pháp lý để triển khai quy hoạch xây dựng các điểm đô thị tỉnh Bình Định và các khu chức năng đặc thù, xây dựng chương trình kế hoạch phát triển tỉnh Bình Định.

Dự báo phát triển không gian đô thị được chia thành 2 tiểu vùng. Tiểu vùng 1, bao gồm: TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Phù Cát, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh; trong đó TP Quy Nhơn là đô thị trung tâm tiểu vùng 1. Tiểu vùng 2, bao gồm: Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão và Hoài Ân; trong đó Hoài Nhơn là đô thị trung tâm tiểu vùng 2.

Dân số và đô thị hóa được dự báo đến năm 2025, cả tỉnh có 18 đô thị với khoảng 1 triệu 670 người; đến năm 2035 có 24 đô thị với dân số khoảng 1 triệu 865 người.

Định hướng phát triển hệ thống đô thị đến năm 2035, tỉnh Bình Định có 3 đô thị loại I, III và 21 đô thị loại IV, V. Trong đó, thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I; thành phố An Nhơn và thành phố Hoài Nhơn là đô thị loại III.

Nguồn: baodautu

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *